Artikel

Förekomst av fotröta hos slaktlamm i Sverige

Ett relativt enkelt och billigt sätt att undersöka förekomsten av olika sjukdomar är att använda slaktmaterial. Insamling av klövar från slakterier är enkel och effektiv vilket medför att klövar från många fler lamm kan tas in från ett större område och undersökas än om man åker ut i besättningarna.

Under hösten 2009 genomfördes en prevalensstudie av fotröta hos slaktlamm i Sverige. Undersökningarna omfattade 500 lamm från sex slakterier, som tillsammans stod för 65 procent av lammslakten. De slakterier som ingick var Hörby, Skara, Linköping, Visby, Krylbo och Norrbottensgården. Fotröta grad 2 eller mer påvisades hos 5,8 % av lammen. Vi såg inga stora geografiska skillnader, men fotröta var vanligast i norra Sverige och minst vanligt i södra.

Läs mer om prevalensstudien här, i artikel publicerad i Svensk Veterinärtidning nr 4-2010.

Ulrika König
Fårhälsoveterinär