Artikel

Att tänka på när man bygger mjuka helspaltgolv för ungnöt

Fördelar med helspaltsystem är att de är arbetsbesparande och inte ger strökostnader. Nackdelar är att ytan per djur är liten och miljön är karg. Helspaltsystem ger mindre traumatiska skador och dödlighet än liggbåssystem men djupströbädd är överlägset de båda andra systemen med dessa aspekter. Med gummi på golvytan ligger djuret med samma komfort som med gummimatta i ett liggbås samtidigt som de inte är styrda av att ligga enskilt i ett bås vilket kan vara både en fördel och en nackdel. Hygienen kan vara en viktig faktor för vilket system som kan rekommenderas eller inte.

Svenska studier vägledande

Gummi eller annat mjukt material blev ett lagkrav för nybyggda helspaltboxar för nötkreatur från 2007. Äldre helspaltboxar i betong är dock fortfarande tillåtna förutom för kalvar under 4 månader. I den svenska studien som då gjordes (resultaten redovisades bla i Djurhälsonytt nr 12, 2011; Graunke m fl, 2011) visades klara fördelar med gummispalt jämfört med betongspalt för tillväxten och för alla välfärdsparameterar. Internationella studier har också visat samma goda resultat. Det finns olika fabrikat av de principiellt två olika systemen av gummigolv. I studien testade vi ett där gummimatta läggs ovanpå betongspalt och ett där gummiprofiler träs ovanpå en spalt av annat hårt material. Det finns plus och minus för båda dessa golvtyper. Gummimattan var till exempel bättre ur välfärdssynpunkt än gummiprofilen. Hygienen blev dock sämre på båda de två testade gummispaltgolven och på djuren än på betongspaltgolvet även om det inte föranledde några slaktanmärkningar.

Hygienaspekter med gummi

Hygienen är viktig både för djurvälfärden och vid slakten för livsmedelshygienen. Det är gödseln på spalten där djuret ska ligga som orsakar den sämre hygienen. Hygienen på ett dränerande golv beror på många faktorer där designen av själva dräneringsytan är en del. Ju bredare själva spaltstaven är ju längre måste ju gödseln flyttas för att komma till spaltöppningen. Med en gummimatta ovanpå betongspalten så minskar genomsläppligheten mer jämfört med gummiprofiler som träs ovanpå befintlig betongspalt. Också beläggningsgraden och djurens aktivitet har betydelse. Man ser till exempel skillnad i hygien mellan tjurar, kvigor och stutar även om boxar och beläggning är densamma.

Med tanke på att gummit är eftergivligt så minskar de olycksrisker som ligger till grund för begränsningen av spaltöppningen på betongspaltgolv i djurskyddslagen. Det skulle därför vara rimligt att spaltöppningen med gummi skulle kunna ökas för alla storlekar av djur för att förbättra dräneringen utan att äventyra djurvälfärden. Det skulle också finnas möjlighet att konstruera ett spaltgolv med större dräneringsyta inom befintlig lagstiftning. Sådana golv med smalare spaltstavar och större total dränerings yta finns internationellt men vi skulle med glädje se dessa tillverkas på närmare håll. Utfodringen och gödselkonsistensen är av avgörande betydelse för hygienen. Är gödseln lös så dräneras den lättare men den gödsel som blir kvar på stavarna förorenar djuren. En fastare gödsel dränerar sämre men kletar inte och förorenar därför inte djuren lika mycket. Därför är ett gott djuröga viktigt för att kunna göra korrigeringar i foderstaten och till exempel blanda in mer halm i foderstaten om magarna är lösa.

Alternativ för bättre spalthygien

Ovan har nämnts några olika faktorer som påverkar spaltgolvens hygien. Exakt samma hygienproblem finns även när man lägger in gummispaltgolv till mjölkkor. Skillnaden är då att korna inte ska ligga på spalten och att det finns möjlighet att skrapa golven på olika sätt, med automatiska skrapor eller med robotskrapor. Sådana system skulle kunna utvecklas också för helspaltboxar till ungnöt. Tyvärr har vi hittills inte lyckats få näringens stöd för att utveckla sådana system trots flera försök.

 

Att tänka på för att optimera hygienen på mjuka helspaltgolv för ungnöt

• Lägger man måttanpassad gummimatta på betongspaltgolv minskar dräneringsytan upp till 10 procentenheter på grund av fastsättningen. Gummimaterialsprofiler som träs ovanpå spaltstavar ger mindre förändring av dräneringsytan och renare golv. De senare gav emellertid inte lika goda välfärdsresultat som gummimatta i vår studie.

• Lägger man måttanpassad gummimatta bör betongspalten inunder ha vidare öppningar och mindre spaltbredd än gummimattan samt ha avfasade kanter för att öka genomsläppligheten.

• Med vidare spaltöppningar och smalare spaltstavar kan dräneringsytan optimeras.

• Balansera utfodring för att förhindra lösa magar och undvik långstråigt grovfoder som kan riskera att sätta igen spaltöppningarna.

Christer Bergsten

SLU Alnarp