Artikel

Akut andnöd hos baggar - en viktig avelsfråga

I bland annat Storbritannien förekommer sedan länge en sjukdom som i folkmun är känd som ”Texel Throat” då den varit vanlig hos texelbaggar. Det är en akut inflammation i svalget (eng. Laryngeal Chondritis) med andnöd som följd. Smeknamnet till trots förekommer det hos många olika köttraser, bl.a. Texel, Suffolk, Shopshire och Southdown, även korsningsdjur kan drabbas.

Vanligen är det baggar, ca 1-2 år gamla, som drabbas av ”Texel Throat” men det förekommer även på tackor. Det typiska är att sjukdomen bryter ut under sensommaren-hösten.

I slutet av augusti förra året åkte jag ut till ”Ted”. Han var en 2,5 år gammal texelbagge, stolt far till fina avkommor redo att gå i avel och hade några veckor tidigare själv betäckt en ny grupp tackor. Djurägarna upptäckte plötsligt en kväll hur han kämpade med att få luft ute i hagen. Han andades med munnen öppen, halsen framsträckt och såg ut att ta i med hela kroppen när han andades. Med varje andetag kom ett högt väsande ljud.


Symtomen på ”Texel Throat” är hög andningsfrekvens, missljud från övre luftvägarna, bukpress, framsträckt hals och öppen mun. Foto: Malin Bernhard

Vid närmare undersökning konstaterades att ”Ted” inte hade någon feber. Han hade gott hull och åt med god aptit. Andningsfrekvensen var förhöjd och låg på 50 andetag per minut, jämfört med 10-20 som är normalt för får i vila. Han andades med kraftig bukpress. Det kraftiga väsande/rosslande ljudet kom från svalget och inte från lungorna. Symtomen gjorde att vi misstänkte en akut inflammation i svalget som gjorde att luftvägarna hade svullnat igen, likt ett astma-anfall på människor. I hopp om att kunna lindra svullnaden sattes kortison in som behandling. Även antibiotika sattes in för att motverka en bakterieinfektion i svalget.

Obduktion
”Ted” blev först något bättre av behandlingen, men efter ett par dagar blev han sämre igen och beslut togs då att han skulle avlivas. Han kördes iväg för obduktion i Skara. På obduktionen kunde man konstatera att han var mycket svullen i hela svalget. Det fanns också en böld som bildats strax ovanför brosken i svalget. Obduktionssvaret var typiskt för ”Texel Throat”.

 


Vid obduktionen av ”Ted” sågs hur en böld bildats i svalget som var mycket svullet. Foto: Kerstin Ortman


Ärftligt och dålig prognos
Det är oklart vad det är som orsakar att svalget plötsligt börjar svullna upp hos baggar drabbade av ”Texel Throat”. Det har spekulerats kring trauman, ansträngning, allergi, höga testosteronvärden, torrt kraftfoder m.m. Det man vet är att det finns en tydlig ärftlig komponent och genom att slå ut drabbade linjer är det numera inte lika vanligt i Storbritannien som det var för 10-20 år sedan.


Man vet inte varför symtomen bryter ut men när processen är igång är det svår att stoppa den då det blir onda cirklar av problem som försämrar situationen ju längre det pågår. Bild: Malin Bernhard

Prognosen är alltid dålig och behandling leder sällan till bättring varvid avlivning bör ses som ett förstahands alternativ. För att eventuellt lyckas med medicinskbehandling (kortison och antibiotika) är det viktigt att den sätts in mycket snabbt för att bryta den onda cirkeln med andnöd, svullnad, små sår och bakterier som annars bara blir värre. Eftersom det handlar om ett allvarligt och för det drabbade djuret plågsamt sjukdomstillstånd med en tydlig ärftlig komponent blir rådet alltid att inte använda drabbade baggar och deras avkommor i fortsatt avel. Flera av ”Teds” döttrar var uttagna för att bli avelstackor i besättningen men beslut togs att istället endast använda dem för att ta fram slaktlamm.

Flera svenska fall
Under förra hösten kom fårhälsoveterinärerna på Gård & Djurhälsan i kontakt med flera djurägare som hade köttrasbaggar med akut andnöd pga inflammation i svalget. Av dessa misstänkta fall var det ytterligare en renrasig texelbagge och en shopshirebagge som gick till obduktion. I båda fallen kunde diagnosen ”Texel Throat” bekräftas efter obduktionen.

Det är viktigt att vi även i Sverige uppmärksammar problemet med sk. ”Texel Throat” och tar ut drabbade linjer från aveln. Detta för att vi ska kunna hindra en utveckling där sjukdomen istället blir vanligare på de svenska köttrasbaggarna.