Artikel

Afrikansk svinpest – förvärrad situation i Baltikum

Sjukdomen afrikansk svinpest anses nu vara etablerad i Baltikum och smittspridningen är inte under kontroll. Kommersiella besättningar har drabbats i Estland. Det är därför viktigt att vi har en hög medvetenhet om detta i våra svenska besättningar.

Sedan afrikansk svinpest under fjolåret upptäcktes i Estland, Lettland och Litauen har hundratals utbrott rapporterats. Det rör sig framför allt om vildsvin men också småskaliga och kommersiella grisbesättningar. Trots omfattande smittskydds- och bekämpningsåtgärder har situationen återigen försämrats genom att afrikansk svinpest konstaterats i flera småskaliga grisbesättningar i alla tre länderna. Tre kommersiella besättningar i Estland har dessutom drabbats av smittan. Sjukdomen smittar genom sjuka grisar och vildsvin och smittämnet finns i kött, kroppsvätskor och produkter från smittade tamgrisar och vildsvin.

För dig som grisföretagare finns enkla men avgörande råd:

• Följ reglerna när det gäller att utländska besökare inte får ha kontakt med svenska djur inom 48 timmar efter kontakt med djur i andra länder.

• Se till att alla besökare tilldelas rena, gårdsegna skyddskläder då de skall in i besättningen. Detta gäller givetvis även hantverkare och servicepersonal Alla skall tvätta och sprita händer innan kontakt med djuren!

• Tänk särskilt på egen personal som kommer från, eller har kontakt med dessa länder! Livsmedel som innehåller gris med ursprung i länder där afrikansk svinpest finns kan sprida smitta om de inte är värmebehandlade. Särskild smittskyddsinformation finns på hemsidan (leta upp länken).

• Vid eventuella jaktresor till dessa länder kan jakttroféer, kläder, skor och annan utrustning vara en smittorisk. Smittämnet kan exempelvis finnas i intorkat blod.

Goda vardagliga smittskyddsrutiner är alltså det bästa sättet att skydda den egna besättningen! Har du frågor kontakta din veterinär på Gård & Djurhälsan! Mer information finns på SVA:s hemsida (leta upp länken).

 

Gunnar Johansson

djurhälsoveterinär Vreta Kloster