Arbetslistor

Arbetslistorna hittar du i WinPig under Management - Arbetslistor.

Att använda arbetslistor i det dagliga arbetet är ett smidigt sätt att hålla koll på till exempel vilka djur som ska betäckas, grisa eller avvänjas och du kan ta fram listan per betäckningsgrupp eller för en viss period. Du kan registrera händelser direkt på arbetslistan och på så sätt snabbt föra in till exempel betäckningar på en hel grupp djur. Du kan även skriva ut alla suggkort för djuren på listan samtidigt.

Nedan ser du Vanliga frågor som också beskriver vanliga frågor och problem rörande arbetslistorna i WinPig. 

 

Vanliga frågor

Varför saknas det djur på min arbetslista?

Det kan finnas flera orsaker till detta:
Kontrollera att datumen för perioden täcker in de djur som är aktuella under den period du vill se under Välj period. Pröva att förläng perioden ändå mer. 
Är registreringar gjorda för samtliga djur i gruppen? Är till exempel alla avvanda som ska till betäckningslistan?
Om man tittar på en lista långt fram i tiden kan det hända att man saknar djur på grund av att alla registreringar inte är gjorda. Tittar man på en grisningslista långt fram i tiden kommer den även ta med gyltor som egentligen inte hör till gruppen.
Det kan vara fel på gruppindelningen. Kontakta då support för hjälp.

Varför får jag inte fram min arbetslista?

Kontrollera att det inte är någonting förbockat under Begränsning.

Hur kan jag lägga till en ny arbetslista?

Beskrivningen nedan visar hur du aktiverar en arbetslista som inkluderar alla suggor i besättningen. 
1. Gå till Management - Arbetslistor
2. Klicka på Inställningar
3. Klicka på listan som du vill ha så att den markeras, i exemplet nedan Sow scheme (alla suggor).


 4. Tryck sedan på den lilla skiftnyckeln bredvid filtersymbolen högst upp i rutan
5. Välj alternativet Skapa nytt genom att klicka på nej i den ruta som kommer upp
 
6. Tryck sedan på OK i fönstret som dyker upp
 
7. Nu är listan aktiverad och du kan byta namn på den genom att ställa dig med markören på raden för namn och trycka på F2. 

Jag vill kunna registrera medicin på arbetslistan, hur gör jag det?

För att registrera medicin direkt i arbetslistan måste du lägga till kolumnerna för Medicin- datum och Behandl.instr - kod. Du kan sedan registrera medicin på arbetslistan.
 
För att registrera till exempel vaccination på en hel grupp samtidigt på en lista, skriv in Datum och Behandl.instr - Kod på den första raden, markera sedan raderna för alla djur på listan, högerklicka och Tilldela värde. Efter att behandlingarna är registrerade på listan, hamnar de under Sugga/Galt - Medicin och nästa gång du öppnar arbetslistan kommer du inte längre kunna se registreringarna där. 
Du kan även registrera medicin på många genom att kopiera Djurnr från arbetslistan till Sugga/Galt - Medicin. Se instruktionen Samma händelse på många

Jag får feltexten Ingen datum registrerad på Win pig.data.medicine.

Får du detta felmeddelande när du försökt registrera behandling på en hel grupp samtidigt måste du stänga ned WinPig och starta upp det igen. Ingen medicinregistrering har då genomförts. Tänk på att markera både rad+kolumn för datum och för Behandl.instr - Kod innan du tilldelar värde.

Hur kan jag se senaste behandlingen på arbetslistan?

Om du vill kunna se senaste beh. I arbetslistan behöver du lägga till en kolumn för Karens under djur.
 

Varför har jag en blankrad på min arbetslista?

Gå in på Arbetslistor - Inställningar och gå längst ut till höger i kolumnen och ändra blankrader till 0 för den arbetslista du vill ta bort blankraderna på.

Hur kan jag göra för att ta fram en arbetslista per betäckningsgrupp istället för period?

Ändra inställningarna för arbetslistan: Management - Arbetslistor – Inställningar (längst ned till vänster). Hitta den lista du vill ändra för och i fältet Upprepning under Schema, ändra till Bet.grupp.
Där kan man välja att man vill se arbetslistan per betäckningsgrupp i blädderlistan till höger om listnamnet.
 

Hur kan man bläddra bland suggkortet simultant bland djuren i grisningslistan

 Dubbelklicka på djurnr i grisningslistan och bläddra sedan med pil upp och ned, så bläddras det samtidigt bland suggkorten. 

Hur kan jag sortera grisningslistan efter djurnr?

 Håll ned ctrl+alt och tryck sedan på pilen vid Djurnr.

Hur kan jag lägga till fler kolumner på min arbetslista?

 Gå till Layout inställningar – Ändra global, lägg sedan till de kolumner du önskar genom att bocka för dem. 

Var hittar jag urvalet till arbetslistan?

 Arbetslistor – Inställningar -  Urval djur. Genom att dubbelklicka på koden för urvalet får du upp ett nytt fönster som heter Urval djur. Dubbelklicka där på urvalskoden igen.
 
I vissa fall får du upp ett till fönster där fler urvalskoder dyker upp, som i exemplet nedan där vi vill se urvalet för arbetslistan Betäckningslista alla.
 
Här får du upp två till urvalskoder. Detta betyder att arbetslistan är baserat på flera andra urval. Leta upp de urvalskoderna som dök upp i det föregående fönstret som heter Urval djur och dubbelklicka på dem. Du får du upp ett fönster som visar vad urvalet baserats på för den listan och den urvalskoden.
 
I bilden nedan ser vi att en sugga kommer med på betäckningslistan om hon har status tom på dräktighetstest.
 
I bilden nedan ser vi att en gylta kommer med på betäckningslistan om hon har status tom på överhoppad brunst.
 

 

 

 

 

 


Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår