Konkurrenskraft och ekonomisk uppföljning i svensk nötköttsproduktion

Gård & Djurhälsan har beviljats medel från LRF Kött, inom ramen för åtgärder inom Handlingsplan Nöt, för genomförande av projektet ”Konkurrenskraft och ekonomisk uppföljning i svensk nötköttsproduktion”.

Syftet med projektet är att ta fram ett jämförelse- och informationsmaterial för att visa på konkurrenskraften och lönsamheten i svenska nötköttsföretag samt för att påvisa nyttan av ekonomisk uppföljning. Projektet vänder sig i först hand till nötköttsföretag; såväl ungnöts-, diko- som integrerade besättningar, med vilja att förändra och utveckla sin verksamhet. Detta för att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet.

Projektet består av två delar:

  1. Den första delen handlar om att ta fram ett jämförelse- och informationsmaterial för att visa på hur konkurrenskraften och lönsamheten ser ut i svenska nötköttsföretag samt för att påvisa nyttan av ekonomisk uppföljning. Detta görs genom att besöka ett 15-tal nötköttsproducenter, såväl dikalvs- ungnöts- som integrerade besättningar, för att beräkna efterkalkyler (TB 1, TB 2 och TB 3) för nötköttsproduktionen på dessa gårdar samt ekonomiska nyckeltal och produktionsnyckeltal (exempelvis produktionskostnad per kg slaktad vikt eller antal avvanda kalvar per ko och år) för året 2016. Siffrorna sammanställs i den Jämförelsefil som finns sedan tidigare, varefter ett informations- och jämförelsematerial som bygger på verkliga siffror och gårdar skapas.
  2. Den andra delen i projektet handlar om att informations- och jämförelsematerialet presenteras på Gård & Djurhälsans hemsida, www.gårdochdjurhälsan.se för spridning till en bredare massa.

Projektet genomförs som ett samarbetsprojekt mellan Gård & Djurhälsan samt PS Nötekonomi och genomförs under 2017.

Har du frågor om projektet kontakta Sofie Johansson sofie.johansson@gardochdjurhalsan.se 013-24 48 49.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår