2017-12-01

Behöver kor med akut livmoderinflammation behandling med bredspektrumantibiotika?

Akut livmoderinflammation drabbar kor inom 2 veckor efter kalvning med symptom som feber =39,5º, nedsatt allmäntillstånd och illaluktande vaginala flytningar.

I studien provtogs 74 kor med akut livmoderinflammation och den ordinarie veterinären satte in behandling efter eget val. Proverna visade i de flesta fall e-coli i blandflora med andra bakterier. E-coli är naturligt resistent mot penicillin, men trots detta kunde ingen skillnad i tillfrisknande ses mellan kor som fått penicillin och de som fått bredare antibiotika.  

Slutsatsen drogs att penicillin är ett bra förstahandsval vid behandling av akut livmoderinflammation.

Gård & Djurhälsans nöthälsoveterinär Anna Ordell gjorde en forskningsstudie i sitt examensarbete på veterinärprogrammet, vilket också ledde till att studien publicerades i en internationell tidskrift. Du kan läsa examensarbetet på svenska här, eller läsa den vetenskapliga publikationen på engelska här.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår