Våra föreläsare

Här nedan presenteras de föreläsare som medverkar på Gård & Djurhälsans Nötköttsseminarier 2018


Patrik Holm Thisner

HK Scan

Kött- hållbarhet och klimat

 

Patrik Holm-Thisner, Började banan som slakteriarbetare under skollov och efter gymnasie och läste vidare till Livsmedelsgaronom. Sedan januari 2017 Head of Quality and Corporate Responsibility för HKScan koncernen. Tidigare 15 år inom McDonald’s, dels som Inköp- och Kvalitetsdirektör för Svenska McDonald’s och dels som Quality Director, Protein Category för McDonald’s Europe. Har dessförinnan en bakgrund på Köttforskningsinstituten, Swedish Meats R&D respektive DMRI.

 

Anneli Lundell

HK Scan

Kött- hållbarhet och klimat

”Att göra livet godare” innebär inte bara att erbjuda en gastronomisk upplevelse, det innebär även att ge kunder och konsumenter trygghet.

Vårt mål är att arbeta tillsammans med bönderna för att minska klimatpåverkan även på gårdarna.

 

Annelie Lundell, började 1989 på dåvarande Scan Väst i Varberg som laboratorieansvarig. Ganska snart övergick arbetet i att samordna Scans aktiviteter på alla produktionsplatser och sedan mer än 20 år har fokus varit djuromsorg, kvalitet, miljö och livsmedelssäkerhet. Är nu kvalitetsdirektör med särskilt fokus på produktkvalitet inom hela koncernen.

 

Maja-Lena Främling

Gård & djurhälsan

Kött- hållbarhet och klimat

 

 

Maja-Lena Främling är husdjursagronom och arbetar som produktionsrådgivare nöt på Gård & Djurhälsan. Hon arbetar bland annat med produktionsplanering, utfodring, inhysning och uppföljning. Maja-Lena är även utbildad Greppanäringen rådgivare inom nötköttsproduktion och har kunskap om vad man kan göra på gården för att minska utsläpp och vad man ska tänka på för att begränsa klimatpåverkan. 

 

Anders H Karlsson

Professor på SLU vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för produktionssystem

Kan jag påverka mina djurs  köttkvalitet? Fakta och strategier

 

Anders Karlssons forskning handlar om köttkvalitet; hur egenskaper såsom mörhet, färg, smak, och vattenhållande förmåga påverkas av genetiska faktorer och produktionsfaktorer såsom utfodring och skötsel. För att lösa kvalitetsproblem krävs grundläggande förståelse för muskelns anatomi, fysiologi och ämnesomsättning. Anders Karlsson har tidigare fokuserat på grisar, och i viss mån på fjäderfä. Idag arbetar han främst med idisslare, och försöker förstå hur utfodringsstrategier och genotyper, men också djurvälfärd och samspelet mellan människa och djur, kan påverka köttets ätkvalitet.

 

Karin Karlsson

Växa

Exteriörbedömning av köttrasdjur

 

Är utbildad husdjurstekniker, jobbar som avelsrådgivare & exteriörbedömare på både mjölk- & köttdjur. Exteriörbedömer ca 1300 mjölkkor/år. Bedömer köttdjur sedan 2013, och har hittills i år bedömt drygt 400 köttdjur. Ansvarar för utbildningen av exteriörbedömarna inom Husdjursföreningarna.

 

Linnea Borgenvall

Gård & Djurhälsan

Hur ser lönsamheten ut hos några av Sveriges nötköttsproducenter? Benchmarka dig med dem!


 

Linnea kommer från Linköping och är utbildad husdjursagronom. Jobbar som produktionsrådgivare på Gård & Djurhälsan och jobbar då bland annat med produktionsplanering, utfodring och foderstater, uppföljning av slaktresultat och beräkning av kalkyler för olika ändamål. Lite extra varmt om hjärtat ligger dikalvsproduktionen ihop med byggnader. 

 

Pernilla Salevid

PS Nötekonomi

Hur ser lönsamheten ut hos några av Sveriges nötköttsproducenter? Benchmarka dig med dem!

 

Teknik- och ekonomiagronom, specialiserad på ekonomi nötköttsproduktion sedan många år. Jobbar helst med ekonomiska analyser baserade på verkliga resultat även om det är mycket krångligare än att göra generella bidragskalkyler!

 

Malin Bernhard

Gård & Djurhläsan

Sjukdomsregistrering vid slakt - en guldgruva?

Vilken information får man egentligen ut från slakten och vad säger det om hälsan i besättningen? Vi tar upp styrkor och svagheter kring slaktanmärkningarna och ger konkreta exempel på hur slaktanmärkningar kan användas för att förbättra och följa upp hälsa och ekonomi i din besättning.

Jag jobbar som djurhälsoveterinär med nöt och får på G&D och har gjort det sen 2013. Jag har alltid varit lätt ”ko-galen” och kommer ursprungligen från en småländsk mjölkgård men bor nu ett par mil utanför Linköping. Brinner lite extra för parasiter på nöt, dikors juverhälsa och smittskydd vid nybyggnation.

 

Anneli Larsson

Gård & Djurhälsan

När är kalven sjuk?

Workshop riktad till dig som arbetar praktiskt direkt med kalvarna.

Rutiner o råd inför kalvningssäsongen

Workshop riktad till dig som arbetar praktiskt direkt med kalvarna.

 

Nöthälsoveterinär och numera även obduktionsveterinär, som tidigare arbetat som distriktsveterinär i nordvästra Skåne.

En glad och social veterinär som brinner för en god djurhälsa och har ett extra stort intresse för parasiter och mineraler. Anneli är även engagerad i förebyggande av lunginflammation, frasbrand och är involverad i olika nöthälsoprojekt.  


Tomas Torsein

Egenföretagare

Effektiv betesdrift i samklang med djuren och naturen på Bältaregården - holistisk planering

 
Med medveten betesplanering är det fullt möjligt att förbättra lönsamheten och höja avkastningen. Detta samtidigt som man ökar den biologiska mångfalden, når mer välfungerande ekosystem samt en bättre djurvälfärd.

Tomas Torsein är lantbruksföretagare och har alltid haft ett stort intresse av betesdrift i olika former och han har i många olika sammanhang arbetat med att utveckla sätt att bättre ta tillvara potentialen i betet och betesdjuren. Med samlade erfarenheter, ny kunskap och ny teknik har Tomas utvecklat ett relativt okonventionellt sätt att arbeta, vilket ganska mycket skiljer sig från traditionell betesdrift.

Johanna Bengtsson

Svenska Köttföretagen

Marknadsstituationen för nötkött i Sverige och Europa

Föredraget handlar om marknadsläget för svensk nötköttsproduktion kopplat till hur det ser ut i övriga Europa

Johanna arbetar på Svenska Köttföretagen med marknad- och branschfrågor och är VD på Svensk Köttrasprövning sedan hösten 2016. Dessförinnan arbetade hon på Gård & Djurhälsan och på Taurus med produktionsfrågor, rådgivning, produktionsekonomi samt kalkyler. Hon har sedan 2013 deltagit i det internationella nätverket Agri Benchmark där svensk nötköttsproduktion jämförs med världens stora nötköttsnationer.

 

Theres Strand

Svenska Köttföretagen

Marknadsstituationen för nötkött i Sverige och Europa

Föredraget handlar om marknadsläget för svensk nötköttsproduktion kopplat till hur det ser ut i övriga Europa

 

Theres Strand är vice VD för Svenska Köttföretagen och ansvarig för arbetet med branschfrågor inom Svenska Köttföretagen. Theres är också ansvarig för att driva de nationella handlingsplanerna för svensk gris-, nöt- och lammproduktion. Handlingsplanernas gemensamma målsättning är att öka svensk köttproduktion.  

Theres är husdjursagronom och har tidigare arbetat med inköp av nötkreatur samt slakt, rådgivning, utbildning och kunskapsutveckling inom svensk nötköttsproduktion. 

 

Cecilia Lindahl

AAK

Kraftfoder till kalvar - Optimera dina råvaruval!

Föredraget kommer handla om kraftfoder till kalvar med fokus på protein.

Jag jobbar med att utveckla nya foderprodukter inom kategorin proteinfoder och foderfetter. Protein och växande djur är några av mina specialintressen även jag tycker om allt som har med foder att göra är spännande. Har tidigare under tio år arbetat med produktions- och utfodringsfrågor i TAURUS. 
 

Anett Seeman

Gård & Djurhälsan

Kraftfoder till kalvar - Optimera dina råvaruval!

Föredraget kommer handla om kraftfoder till kalvar med fokus på protein.

Vallar för dina förutsättningar

Föredraget kommer att beröra Faktorer för att lyckas med en bra näringsmässig kvalitet i vallen med extra fokus på proteinet.

 

Anett Seeman arbetar som Produktionsrådgivare i Gård & Djurhälsan. Nötköttsproduktion är ett brett område med många utmaningar, men ett av de områdena som Anett särskilt brinner för är växande ungnöt, både vad gäller den lilla kalven och vägen fram till slakt – och hur man kan nå dit på ett sätt som passar företagets förutsättningar gällande foder och djurflöden.

 

Per-Anders Andersson

Växtråd

Vallar för dina förutsättningar

Föredraget kommer att beröra Faktorer för att lyckas med en bra näringsmässig kvalitet i vallen med extra fokus på proteinet.

 

Jag heter Per-Anders Andersson och arbetar sedan januari 2017 som växtodlingsrådgivare i Lantmännen Växtråd med fokus på Vall- och grovfoder. Jag är Lantmästare och arbetar idag över hela landet med framförallt vallfrågor. Jag har under många år arbetat  med rådgivning till mjölk- och köttproducenter på Småländska Höglandet i eget företag och genom Hushållningssällskapet.

 

Mats Håkansson

Hushållsningssällskapet

Vallar för dina förutsättningar

Föredraget kommer att beröra Faktorer för att lyckas med en bra näringsmässig kvalitet i vallen med extra fokus på proteinet.

 

Jag jobbar som växtodlingsrådgivare på HIR Skåne. Hir Skåne är en oberoende rådgivningsorganisation. Mina kunder är till största del mjölk- och köttproducenter. Därför jobbar jag mycket med grovfoderfrågor. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår