Projekt

Erfarenheterna från de besättningsbesök och utredningar som görs i svinbesättningar diskuteras i en klinikgrupp. Problemställningarna formuleras till projektplaner och externa medel söks. I den interna budgeten avsätts medel för pilotprojekt som kan bli en grund för större projekt. FoU verksamheten bedrivs ofta i nära samarbete med SVA, Lantbruksuniversitetet, Eurofins och medarbetare inom näringen. Den har en praktisk inriktning för att kunna användas i besättningsarbetet.

Inom följande områden bedriver Gård & Djurhälsan för närvarande projekt:

  • Handlingsplan Gris
  • Utredning av orsaker till ökande förekomst av luftvägsinfektioner i slaktgrisuppfödningen.
  • Förekomst av navelbråck i ekologisk smågrisproduktion
  • Åkerböna till växande grisar
  • Mer närodlat och lägre kväve-emission genom sänkt proteininnehåll i fodret och utnyttjande av slaktgrisars förmåga till kompensatorisk tillväxt
  • Varför har ekologiskt uppfödda grisar mer ledanmärkningar vid slakt än konventionellt uppfödda grisar? 
  • Friskvinst som omfattar känd och tillämpad teknik vad gäller fruktsamhet och smågrisöverlevnad i svenska smågrisproducerande besättningar
  • Nationell aktion mot bogsår
  • Spädgrisdiarre av okänd orsak – inventeringar och förebyggande försök 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår